Wann Dir iergend eng Fro hutt wat d'Amicale  betrëfft, däerft Dir eis gären eng Mail un folgend Adress schreiwen:

amicalegeenzeblei@gmail.com

Facebook:

Amicale Geenzebléi

D’Amicale “Les Amis de la Maison
de Retraite” invitéiert op e flotten

BINGO-Nomëtteg

Donnesdes, den 25. Mee 2023
um 15.00 Auer an den Restaurant

vun der “Geenzebléi".

Bei Gedrénks an engem Stéck Kuch,
kritt „all Gewënner“ wéi ëmmer
een Kaddo vun der Amicale.

D’Amicale “Les Amis de la
Maison de Retraite”
invitéiert Bewunner an

de PARK Sënnesräich op Lëlljen

Donnesdes, den 01. Juni 2023

09.00 Auer: Depart op Lëlljen.
10.00 Auer: Begréissung a Visitt guidée vum
Matmaach-Musée matt sengen
35 Experimentstatiounen.
12.00 Auer: Mëttigiessen.
14.00-16.00 Auer: Fräi Visite vum Gaart.
17.00 Auer: Retour an „Servior Geenzebléi“

Mir wënschen Eech een ganz schéinen Dag !

D’Amicale “Les Amis de la
Maison de Retraite” invitéiert
Bewunner aus der“Geenzebléi”
op hir traditionel Mammendagsfeier

Méindes, den 12. Juni 2023

um 15,00Auer
am ATRIUM

Musik mam “Klimperhari”

all Damm kritt e Kaddo

vun der Amicale !

D’Amicale “Les Amis de la Maison
de Retraite” invitéiert Bewunner

op den „Nationalfeierdag“

Freides, den 23. JUNI 2023

um 15.00Auer
am ATRIUM

bei engem gudde Patt mat

lëtzebuerger Musik mam Nico Walisch

wënscht är Amicale Eech All
een schéinen Nomëttig!